🤩 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเทควันโด

  • 🥋 มหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประจำปี 2566

    "📅 วันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 66
    ⏰ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป".
    📍 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3
    📍 Passione Shopping Destination
More