😍 Sweet is Passion

  • 🧁 เทศกาลขนมหวานนานาชาติ สูตรต้นตำรับจากร้านดัง
    ✨ อาทิ หลงเรา longlao ระยอง , Friends with Bakery , บุษยา ขนมไทย , ชา ชง ชา , GOJIP CAFE , หลานเอก คอฟฟี่เฮาส์ , EGGSEA , HOLIDAY INN และร้านอื่นๆ อีกมากมาย

    📅 วันที่ 27 ม.ค. - 2 ก.พ. 67
    📍 ชั้น 1 , Zone C
    📍 Passione Shopping Destination
More