PASSiONE IN THE GARDEN ชมไม้ด่างกลางเมืองระยอง

 • 🤩 งาน PASSiONE IN THE GARDEN ชมไม้ด่างกลางเมืองระยอง และจิบกาแฟกับร้านคาเฟ่ชื่อดัง อาทิ ร้าน Slow Cha , ร้าน Coff Circle, ร้านฉาย และเบเกอรี่ จากร้านปาฎี
  🤩 Highlight ภายในงาน พบกับไม้ด่างหายาก มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท อาทิ
  🌿 Monstera deliciosa mint variegata (มอนมิ้นต์) มูลค่า 2.9 ล้านบาท จากร้าน 353.plants
  🌿 Alocasia portora variegated (โปโตล่า) มูลค่า 1.5 ล้านบาท จากร้านวันพุธ ต้นไม้สีเขียว และร้านปลูกเพราะรัก สักพักขาย
  🌿 Alocasia gageana albo variegata (หูช้างขาว) มูลค่า 890,000 บาท จากร้านวันพุธต้นไม้สีเขียว และร้านปลูกเพราะรัก สักพักขาย
  🌿 Philodendron billietiae Varigated (ก้านส้มด่าง) มูลค่า 500,000 บาท จากร้าน 353.plants
  🌿 Joepii (โจปี้อาย) มูลค่า 250,000 บาท จากร้าน 353.plants
  🌿 Philodendron bipennifolium variegated (ฟิโลไวโอลินด่าง) มูลค่า 130,000 บาท จากร้านฅนรักษ์ไม้ by MW
  ☘️ ร้านต้นไม้อื่นๆอีกมากมาย อาทิ ร้าน 353.plants , ร้านต้นไม้วันพุธสีเขียว , ร้านปลูกเพราะรักสักพักขาย , ร้านเฟิร์นนิวนิ , บ้านรักต้นไม้ , Lamoon ลามุน , ร้านฅนรักษ์ไม้ by MW , ร้าน Kasalong Garden store , Cactus PP , บ้านสวนสุขจินดา , ร้านสวนหนามข้างบ้าน , ร้านสวนพิมพ์เงิน , PaAek แคคตัสมาบตาพุด , Sugar Garden , Plantasy Gardenn และร้านขายอุปกรณ์ต้นไม้ อาทิ ร้านรื่นรมณ์2 , บ้านบ้านไม้พาเลท

  🤩 ร่วมกิจกรรมประมูลต้นไม้ วันที่ 30 และ 31 ต.ค. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  📅 29 - 31 ต.ค. 64
  📍 ชั้น 1 Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว) , Passione Shopping Destination
More