PASSiONE IN THE GARDEN ON NOVEMBER

  • 😍 PASSiONE IN THE GARDEN ON NOVEMBER 🌿
    ☘️ ภายในงานพบกับ ตลาดต้นไม้ บอนสี โคโลคาเซีย ไม้ด่าง ไม้ฟอกอากาศ แคคตัส ไม้กระแส แรร์ไอเทม ให้เลือกช้อปมากมายยย 📅 19 - 21 พ.ย. 64 📍 ชั้น 1 Passione Hall (โซนลิฟต์แก้ว) , Passione Shopping Destination
More