Chester's จะทีมไก่หรือทีมปลา ทีมไหนก็คุ้ม

  • 💙 ทีมข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ + เฟรนซ์ฟรายส์ (ขนาดปกติ) + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ เพียง 168 บาท ทีมชุดข้าวสเต๊กปลาลุยสวน + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ เพียง 152 บาท
  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 63
  • 📍 ชั้น 1 , PASSiONE Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More