Kamu Tea ซื้อ 2 แถม

  • 🍑 เมื่อซื้อเครื่องดื่ม เมนู Secret Orchard Size Lเมนูใดก็ได้ 2 แก้ว
    ✨ รับฟรี! ชาไทยหรือชานม (Size M) จำนวน 2 แก้ว

  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 64
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More