Kamu Tea Buy 1 Get 1 Free

  • 💙 เมื่อซื้อเครื่องดื่ม Raptor หรือ Milo Mangma Lava 1 แก้ว แถมฟรี ชานม หรือ ชาไทย size M ฟรี 1 แก้ว
  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 63
  • 📍 ชั้น 1 , Passione Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More