Mister Donutซื้อ6 ฟรี 6

  • 💙 กลับมาอีกครั้ง…ตามคําเรียกร้อง อิ่มคุ้ม สุขเต็มที่ กับมิสเตอร์ โดนัท ซื้อ6 ฟรี 6 รับฟรี โดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ19.- , 22.-) เมื่อซื้อ โดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ27.- ขึ้นไป)
  • 📆 ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 63
  • 📍 ชั้น 1 , PASSiONE Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More