Momizu House เปิดความสดชื่นแบบพีช

  • 💙 Wonderful Peachy มีให้เลือก 2 แบบที่มาพร้อมเนื้อลูกพีชแบบจัด เต็ม 1. Passion Peach ความสดชื่นเปรี้ยวหวานลงตัวของของพีชและ แพชชั่นฟรุ๊ต ที่จะทําให้สดใสไปทั้งวัน 2. Honey Peach Frappe ความหวานหอมละมุนของพีชและน้ําผึ้ง แท้ ในรูปแบบเกร็ดน้ําแข็งละเอียดฟูราวปุยหิมะ
  • 📆 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • 📍 ชั้น 1 , PASSiONE Shopping Destination

  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด ศูนย์การค้าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย มิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
More