😎 จาก แพชชั่น ถึง ชาวนัว!

  • ❤️ 3 มี.ค. นี้ มาสนุกกับ Free Concert "Tattoo Colour"
    🎶 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

    📅 3 มี.ค. 67
    📍 ณ ลานกิจกรรมลิฟต์แก้ว ชั้น 1
    📍 Passione Shopping Destination
More