Promotion
of the month

 • ชั้น

  3

  เหมาะการพักผ่อน ความบันเทิง
  พื้นที่สำหรับเด็กที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้
  ประกอบด้วย โรงภาพยนต์ , ร้านของเล่น ,
  เกมส์สนุกๆ และศุนย์อาหาร แพชชั่น
  คูซิน่า ฟู้ดคอร์ท

 • ชั้น

  2

  โซนโทรศัพท์มือถือ แฟชั่นบุรุษ , เครื่องหนัง ,
  รองเท้า , กระเป๋า , รวมทั้งที่เป็นที่ตั้งของสาขาทุกธนาคารชั้นนำ

 • ชั้น

  1

  แหล่งรวมแฟชั่นบูทีคกับแบรนด์ชั้นนำ
  ทั้งระดับอินเตอร์หรือแบรนด์ชั้นแนวหน้า
  ของประเทศร้านค้าย่อยเก๋ๆ เสื้อผ้า ,
  เครื่องสำอาง , เครื่องประดับ , ร้านอาหาร
  และอื่นๆ อีกมากมาย